برند شخصی ـ برند شخصی در بازار هنر

اگر هنرمند هستید حتما بخوانید

برندسازی شخصی در بازار هنر بسیار مهم است

جایگاه هنرمند در ذهن مخاطبین سبب ایجاد ارزش و اعتبار می شه، قیمت آثار شما نسبت مستقیم با جایگاه شما در ذهن خریداران دارد

در ایجاد و حفظ برند شخصی خود بکوشید 


/ 0 نظر / 241 بازدید